เนื้อเพลง สาวเจียงใหม่ - จรัญ

แกะโดย
เมื่อ 2 พ.ย.2552,22:01น.
ดู 12244 ครั้ง
สาวชียงใหม่

Itro: 2รอบ


ข้าเจ้าเป๋นสาวเจียงใหม่ แฮมบ่อเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้ว


ตึงวันมีบ่าวมาแอ่ว มาอู้มาแซว เป็นคนหละปูน


ข้าเจ้าจะเลือกเอาไผ อ้ายบ่าวเจียงฮายจื้อแก้วมาลูน


อ้ายก๋องคนแป้เขี้ยวซูน อ้ายคำ อ้ายมูล อ้ายสมอ้ายมี


* เปิ้นบอกว่าจะมาขอ ข้าเจ้าก่อรอมาแล้วเป๋นปี๋


ป้อแม่ ถ้าปู๋ สะรี อ้ายบ่าวตั๋วดี หายแซ็บหายสอย


ข้าเจ้าบ่อเจื้อแฮมแล้ว จะแต่งกับแม้ว ไปอยู่ป๋ายดอย


ขายผ้า ขายเพชร ขายพลอย ขายแหวนขายสร้อย อยุ่บนดอยปุย

Itro:

*

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้