เนื้อเพลง สาวเชียงใหม่ - จรัล มโนเพชร

แกะโดย ละอ่อนเมืองแป้
เมื่อ 3 ส.ค.2548,23:41น.
ดู 624997 ครั้ง


ข้าเจ้าเป๋นสาวเชียงใหม่ แฮมบ่อเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้ว

ตึงวันมีบ่าวมาแอ่ว มาอู้มาแซว เป็นคนหละปูน

ข้าเจ้าจะเลือกเอาไผ อ้ายบ่าวเจียงฮายจื้อแก้วมาลูน

อ้ายก๋องคนแป้เขี้ยวซูน อ้ายคำ อ้ายมูล อ้ายสมอ้ายดี

เปิ้นบอกว่าจะมาขอ ข้าเจ้าก่อรอมาแล้วเป๋นปี๋

ป้อแม่ ถ้าปู๋ สะรี อ้ายบ่าวตั๋วดี หายแซ็บหายสอย

ข้าเจ้าบ่อเจื้อแฮมแล้ว จะแต่งกับแม้ว ไปอยู่ป๋ายดอย

ขายผ้า ขายเพชร ขายพลอย ขายแหวนขายสร้อย อยุ่บนดอยปุย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้

สาวเชียงใหม่ - จรัล มโนเพชร 624998/2 |
แกะโดย ละอ่อนเมืองแป้
เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
พี่สาวครับ - จรัล มโนเพชร 343454 |
แกะโดย ดิว
เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ล่องแม่ปิง - จรัล มโนเพชร 253448/9 |
แกะโดย ใหณ่
เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
สาวมอเตอร์ไซค์ - จรัล มโนเพ็ชร -สุนทรี เวชานนท์ 161235/4 |
แกะโดย จู้จี้
เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
อุ้ยคำ - จรัล มโนเพชร 115185 |
แกะโดย ละอ่อนเมืองแป้
เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
มิดะ - จรัล มโนเพชร 114812/9 |
แกะโดย ดิว
เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
มะเมี๊ยะ - จรัล มโนเพชร 86411 |
แกะโดย ละอ่อนเมืองแป้
เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
คนสึ่งตึง - จรัล มโนเพชร 62520 |
แกะโดย ละอ่อนเมืองแป้
เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
หนุ่มเชียงใหม่ - จรัล มโนเพชร 55324/1 |
แกะโดย ใหณ่
เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
อุ๊ยคำ - จรัล มโนเพ็ชร 47504/2 |
แกะโดย จู้จี้
เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
รางวัลแด่คนช่างฝัน - จรัล มโนเพ็ชร 4432 |
แกะโดย นู๋เน่
เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ม่วนขนาด - จรัล มโนเพ็ชร 4345 |
แกะโดย นู๋เน่
เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
แด่หนุ่มสาวผู้ร้าวราน - อ.จรัล มโนเพ็ชร 151 |
แกะโดย Ghimnguan Tlr
เมื่อ 10 วันก่อน