ห้องซ้อม ห้องซ้อมดนตรี


Log in | Sign up

MusicATM Forum > ตลาดนัด > ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน
Moderator:

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แจ้งเตือน ระวังผู้แอบอ้างจาก: ตาล
เข้าร่วม: 12 ปีก่อน
เพิ่มเป็นเพื่อน ส่งข้อความ

วันที่โพสต์ : 23 ก.ค.

จำนวนผู้ชม : 1527 คน
แสดงความคิดเห็น : 0 ครั้ง


แจ้งเตือน !!!  ผู้ที่สนใจความรู้เรื่องเสื้อผ้าสำเร็จรูปและการใช้โปรกรมสำหรับงานเสื้อผ้าทุกท่าน

 

                เนื่องจากมีผู้แอบอ้างใช้ชื่อของสถาบันอบรมเป็น  Key word ใน Search Engine  ประสงค์เพื่อให้เข้าใจผิดว่า  เป็นสถาบันอบรมการทำเสื้อสำเร็จรูป และวิชาธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป รวมถึงให้เข้าใจว่าเป็น ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

 

***  ข้อสังเกต ***

 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที  สถาบันอบรมการทำเสื้อผ้าและธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป แห่งเดียวของประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาฯ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขว้างในวงการเสื้อผ้าสำเร็จรูป วงการธุรกิจการ์เมนท์  มหาวิยาลัยและหน่วยงานราชการหลายแห่ง อีกทั้งให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมฯกับงานเสื้อผ้าเพื่อลดต้นทุนอย่างถูกต้อง

 

ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์

 

 0-2899-8826 ถึง 27 หรือ 081-922-6994 หรือ 085-234-2662  เท่านั้น

 

 

1. ประวัติของสถาบันที่มีมาอย่างยาวนานและเป็นที่ยอมรับเชื่อถือ

 

                สถาบันอบรมฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดย อาจารย์กนกลักษณ์ ดูการณ์ (ครูน้ำตาล) ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในวงการเสื้อผ้าสำเร็จรูปและการ์เมนท์ วิสัยทัศน์ที่สำคัญของสถาบันคือ “ มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างถูกต้องเพื่อการนำไปใช้ของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อยอดและลดต้นทุน ”  โดยแบ่งองค์ความรู้ออกเป็นหมวดต่างๆ เช่น

 

     1.1 หมวดวิชาการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป ( ตอบโจทย์การออกแบบที่ต้องขายได้แน่นอน )

 

     1.2 หมวดวิชาการสร้างแพทเทิร์นอุตสาหกรรมยุคใหม่ แบ่งย่อยเป็นประเภทเสื้อผ้า กว่า 20ประเภท ( แบบตัดเสื้อผ้าที่ต้องลดต้นทุน สร้างแบบได้ง่ายแต่ได้มาตรฐานหลักสากลทั้งด้านรูปทรง ไซส์ และการนำไปตัดเย็บ )

 

     1.3 หมวดวิชาเทคนิคการเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม ( ความรู้ระดับหัวหน้าช่าง ต้องเร็วและคุณภาพดี ทำได้แม้ผู้เรียนไม่มีทักษะการตัดเย็บมาก่อน)

 

     1.4 หลักสูตรการประกอบธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป ( การทำธุรกิจทุกรายอยากเติบโต ควรรู้และควรคิดอย่างคนทำธุรกิจไม่ใช่คิดแบบช่าง  อยากทำค้าส่ง , ขายปลีก ทำโรงงาน หรือสร้างแบรนด์ เริ่มต้นอาจเป็นเพียงธุรกิจเล็กๆ ก็สามารถทำให้เติบโตได้ )

 

              เนื้อหาทุกหลักสูตรมุ่งสั่งสอนและแนะนำผู้เรียนให้เข้าใจ  ควรคิดอย่างไร ควรทำอย่างไร และนำไปใช้อย่างไรจึงได้ผลดี  โดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมมาตรฐานเนื้อหาการสอน และบรรยายสรุป รวมไปถึงให้ความรู้การสร้างมาตรฐานด้านเทคนิคการผลิต แนวคิดเพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และ มุ่งส่งเสริมผู้เรียนเพื่อยกระดับธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป อีกทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน

 

 

2. ความเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นให้เป็นสถานศึกษาที่ดี

 

                นอกเหนือจากเนื้อหาการสอนที่พัฒนาอย่างคัดกรองเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้เรียนและรับรองผลให้ 100% แล้ว ยังวิจัยพัฒนาวิธีการสอนให้เข้าใจง่าย เรียนรู้ได้ง่าย ใช้เวลาคุ้มค่าที่สุด เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกระดับการศึกษา โดยไม่ต้องมีพื้นฐานการตัดเย็บใดๆมาก่อน อีกทั้งการจัดพื้นที่สอนให้สะดวก โอ่โทง ด้วยห้องเรียนขนาดใหญ่ พร้อมห้องโถงบรรยาย ขนาด 50ที่นั่ง และสื่อข้อมูลส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิต การจัดการฯ  แนะนำการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆในด้านธุรกิจ การตลาด การเงิน การส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐ และสถาบันเลือกทำเลที่ตั้งอยู่ศูนย์กลาง แหล่งจ้างงานตัดเย็บ ,งานตบแต่งเสื้อผ้า และใกล้แหล่งจัดซื้อวัตถุดิบ

 

 

3. ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ผ่านการอบรมจากสถาบัน

 

                ผู้เรียนทุกคนมีความหวังจะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่การเริ่มต้นกิจการ บางรายต้องการพัฒนาธุรกิจที่ทำอยู่แล้ว  หลายรายพบปัญหา ทั้งจากช่างในงานต่างๆ จากการควบคุมงานไม่เป็น จากสินค้าด้อยคุณภาพ จากการขายไม่ดี และอีกหลายรายเจอปัญหาต้นทุนสูง ฯลฯ

 

             ตลอดมาสถาบันประกาศชัดเจนว่า “ ทุกปัญหามีคำตอบ ”  จึงมีการจัดเนื้อหาการสอนและวิธีการให้ข้อมูลเสริมเพื่อให้ผู้เรียนได้ตามมุ่งหวัง รับรองผลการนำไปใช้ 100% จึงมีนักเรียนจบการอบรมและนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นธุรกิจที่กระจายตัวอยู่ในตลาดค้าปลีก ค้าส่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  นักเรียนหลายรายเป็นโรงงานรับผลิต แต่ด้วยมารยาทจึงไม่ควรอ้างชื่อเป็นผลงานของสถาบันฝ่ายเดียว  เพราะกิจการทุกแห่งเกิดจากความมานะของผู้ทำ ความรู้ที่สถาบันถ่ายทอดเกิดผลได้เพราะผู้เรียนนำไปใช้เท่านั้น จึงควรที่สถาบันต้องขอบคุณผู้เรียนเสียด้วยซ้ำ  ที่นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการของตนได้  นำความภูมิใจกลับมาให้ผู้สอน

 

 

4. กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์

 

      ( ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหา, การเริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้า และสัมมนาโดยเสียค่าใช้จ่าย )

 

                ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที เป็นแหล่งข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปและการทำธุรกิจเสื้อผ้า ทั้งที่เกิดจากการวิจัยของสถาบันเองและจากองค์กรความรู้ด้านต่างๆที่เป็นพันธมิตร  สถาบันจึงจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลทั้งที่เป็นลักษณะบรรยายเชิงวิชาการ  และเสวนากลุ่มให้คำตอบตามข้อซักถาม ( จัดสลับกันเป็นระยะ )  มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นตามแต่เวลาจะอำนวยให้แก่ผู้สนใจทั่วไป  ได้นำไปตั้งต้นความคิด ไปเป็นแนวทางแก้ปัญหา ไปขยายโอกาสงานและธุรกิจ และเพื่อให้ทุกท่านที่สนใจได้รู้จักการทำธุรกิจเสื้อผ้าอย่างถูกต้อง

 

               ทั้งนี้สถาบันมีเจตนาช่วยลดปัญหาการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของผู้สนใจทุกท่าน และพยายามให้ข้อมูลที่หลากหลายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ทำธุรกิจเสื้อผ้า  ลดความเสี่ยงการเตรียมตัวสำหรับผู้เริ่มต้น  และขยายความคิดสำหรับผู้ต้องการพัฒนา โดยใช้ชื่อกิจกรรมตามแต่ละประเด็น เช่น

 

     -  คลินิกให้คำปรึกษาการทำธุรกิจเสื้อผ้าฯ

 

     -  NEW BORN & NEW BRAND การเริ่มธุรกิจเสื้อผ้าฯ

 

     -  และกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ เป็นต้น

 

ท่านสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆของสถาบันได้จากเว็บไซต์ thaipattern.com

 

( กิจกรรมเพื่อเผยแพร่สาธารณะ   ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น )

 

 

*** NOTICE ***

 

จากที่มีผู้แอบอ้าง และใช้ Key word ใน Search Engine ให้เข้าใจผิด

 

ข้อความและวีดีโอ ใดๆที่ไม่ได้ถูกเผยแพร่ โดยสถาบัน ดังมีข้อสังเกตตามระบุไว้ข้างต้น  สถาบันไม่รับรองความถูกต้องในเนื้อหานั้น  และไม่อาจรับรองผลความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้กับผู้ที่ถูกหลอกลวง

 

 

ฝ่ายข้อมูลสถาบัน ( ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที )

 

โทรศัพท์ 0-2899-8826 ถึง 27  , 081-922-6994  , 085-234-2662 

 

เว็บไซต์ thaipattern.com

 

 

ตอบกระทู้
กำลังแสดงหน้าที่ : 1MusicATM, Copyright (c) 2003 2004 2005 2006 2007 2008.
Allright reserved by MusicATM.com.