คอร์ดเพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear) - มาลีฮวนน่า

Version 1
แกะโดย แชมป์
เมื่อ 17 เม.ย.2555,23:47น.
ดู 28282 ครั้ง
พีพี มายเดียร์ (PP My Dear)

Intro:D/D/A/E(2time)

� � � � � �/ E / A / E / A /

� � � � � �A
*ฝรั่งเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทย
� � E � � � � � � � � � � � A
บอก I like I like PP.�
� � � � � D � � � � � � ��
ชอบหนักหนาแดนดินถิ่นนี้�
� � � � � �A � � � � � � � � � � � � � � E
At KRABI in like Thailand.�
� � � � E � � � � � � � � � � A
งามสุดแสนแดนอันดามัน�
� � � � �E � � � � � � � �A
เลื่องลือลั่นสวรรค์จริงจริง�

� � � � � A
**ไอ้ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา�
� � � E � � � � �A
ไต้ธารามีปะการัง
� � � � D � � � � � � ��
วับวอมแวมแซมแสงสีสัน�
� � � � � � � �A � � � � � � � � � � � � E
Fish thousand เวียนว่ายไปมา�
� � � � � �E � � � � � � � � � � � � � �A
งามหนักหนา seascape color blue�
� � � �E � � � � � � � � � � A
I go to come on อีกที�

� � � � � �D
***Everyday I drink for sit.�
� � � � � � �A � � � � � � � � � � �E
Looking now for sky in the sea.�
� � � � � � � � � � �D
I like a sing a song like play ha.. he..�
� � � � � � � � A � � � � � � � � � � � E
I don't like the but love of THAI.�
� � � � �E � � � � � � � � � � � � �A
ผมขอบใจ Thank you very you.�
� � � � � � � � � E � � � � � � � � � � � � � A
From band BUDO under water.�

� � � //////D/D/A/E(2time)
� � � � � �/ E / A / E / A /

(*)(**)(***)

/////////D/D/A/E(2time)
� � � � � �/ E / A / E / A /

(*)(***)

//////////////////////outtro/E/A
คอร์ดเพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคอร์ดนี้

เนื้อเพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear) - มาลีฮวนน่า

พีพี มายเดียร์ (PP My ear)

Intro:(2time)

� � � � � �/

� � � � � �
*ฝรั่งเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทย
� � � � � � � � � � � � �
บอก I like I like PP.�
� � � � � � � � � � � ��
ชอบหนักหนาแดนดินถิ่นนี้�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
t KRI in like Thailand.�
� � � � � � � � � � � � � �
งามสุดแสนแดนอันดามัน�
� � � � � � � � � � � � �
เลื่องลือลั่นสวรรค์จริงจริง�

� � � � �
**ไอ้ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา�
� � � � � � � �
ไต้ธารามีปะการัง
� � � � � � � � � � ��
วับวอมแวมแซมแสงสีสัน�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
h thousand เวียนว่ายไปมา�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
งามหนักหนา seascape color blue�
� � � � � � � � � � � � � �
I go to come on อีกที�

� � � � � �
***veryday I drink for sit.�
� � � � � � � � � � � � � � � � � �
Looking now for sky in the sea.�
� � � � � � � � � � �
I like a sing a song like play ha.. he..�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
I don't like the but love of THI.�
� � � � � � � � � � � � � � � � � �
ผมขอบใจ Thank you very you.�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
rom band UO under water.�

� � �/////(2time)
� � � � � �/

(*)(**)(***)

/////////(2time)
� � � � � �/

(*)(***)

//////////////////////outtro/

Cover เพลงพีพี มาย เดียร์(PP My dear)


ยังไม่มี Cover เพลงนี้

[ ช่วยกันแบ่งปันคลิปเพลงที่คุณเล่นเอง ]

ฟังเพลง พีพี มาย เดียร์(PP My dear)

แสงจันทร์ - มาลีฮวนน่า
เมื่อ 14 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 11 เวอร์ชั่น
ลมเพลมพัด - มาลีฮวนน่า
เมื่อ 15 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 8 เวอร์ชั่น
หัวใจพรือโฉ - มาลีฮวนน่า
เมื่อ 14 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 9 เวอร์ชั่น
เด็กน้อย - มาลีฮวนน่า
เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 5 เวอร์ชั่น
กระท่อมกัญชา - มาลีฮวนน่า
เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 9 เวอร์ชั่น
อาวรณ์ - มาลีฮวนน่า
เมื่อ 15 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 5 เวอร์ชั่น
ถนนแปลกแยก - มาลีฮวนน่า
เมื่อ 14 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 7 เวอร์ชั่น
หมาหยอกไก่ - มาลีฮวนน่า
เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 4 เวอร์ชั่น
หมาล่าเนื้อ - มาลีฮวนน่า
เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 4 เวอร์ชั่น
พร้าว - มาลีฮวนน่า
เมื่อ 14 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 17 เวอร์ชั่น
คนเลว - มาลีฮวนน่า
เมื่อ 9 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 2 เวอร์ชั่น
เรือรักกระดาษ - มาลีฮวนน่า
เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 5 เวอร์ชั่น
คนเช็ดเงา - มาลีฮวนน่า
เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 2 เวอร์ชั่น
จันทร์ฉาย - มาลีฮวนน่า
เมื่อ 15 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 14 เวอร์ชั่น
โมรา - มาลีฮวนน่า
เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 1 เวอร์ชั่น
หัวใจละเฮีย - มาลีฮวนน่า
เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 3 เวอร์ชั่น
สหายสุรา - มาลีฮวนน่า
เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 2 เวอร์ชั่น
ไอ้ใบ้ - มาลีฮวนน่า
เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 3 เวอร์ชั่น
ว่าวจุฬา - มาลีฮวนน่า
เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 1 เวอร์ชั่น
ขอทานน้อย - มาลีฮวนน่า
เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 1 เวอร์ชั่น