คอร์ดเพลง รอยเขียนบนหาดทราย - บอย อิมเมจิน (Boy Imagine)

Version 3
แกะโดย 'แตน' ผิดสูตร'ร
เมื่อ 25 ธ.ค.2561,18:01น.
ดู 1108 ครั้ง
Am   Fmaj7   C    G    ( Capo3 )

Am Fmaj7
ฉันมองดูคลื่นทะเลที่มันสาดซัดเข้าในฝั่ง ฉันมองดูมันสยบสลบบนพื้นที่หาด ที่เรา
C G
คิดไว้ลงบนทราย จะมีความหมายยังไง
Am Fmaj7
ฉันมองดูวีรชนยอดคนที่เค้าว่ามันยิ่งใหญ่ ฉันมองดูเวลาที่คอยๆ สาดกลบ ลบรอย
C. G. Am/Fmaj7/C/G
จะดีจะร้ายยังไง จะยิ่งใหญ่เพียงไหนยังไง แต่สุดท้ายก็หายไป
Am Fmaj7 C. G
( * ) มันก็แค่เพียง รอย เขียน ที่เค้าขีดลงบนพื้นหาด จะรั้งเอาไว้ยังไง แม้ว่าจะมีความหมายยังไง
Am Fmaj7 C G
มันก็แค่เพียง รอยลึก ทีเรารู้สึกกับบนพื้นหาด จะรักแค่ไหนยังไง แม้ว่าจะดีจะร้าย
Am. Fmaj7. C G
ยังไง แผ่นดินไม่เคยได้จำ ทะเล ไม่เคยได้จำ
Am Fmaj7
ฉันมองดูคน คนที่เราคิดว่าเรารักเค้าที่สุด ฉันมองเวลาที่เราเคย ได้จับมือกัน
C. G
เราได้อยู่ด้วยกัน หื๊อ หือ
Am Fmaj7 C
ฉันมองดูเวลาที่เรา ได้เคย ได้ยืน ได้อยู่ ได้รัก ได้กอด ได้ฝัน จะรักกันยังไง
G. Am/Fmaj7/C/G
แม้ว่าจะรักกันแค่ไหน แต่สุดท้ายก็ต้องหายไป
( * )
Am. Fmaj7. C
เมื่อเธอจะรักก็บอกกับฉัน เพราะฉันไม่อาจจะยืนอยู่ได้นานนัก บอกรักที่มีหรือทำ
G
สิ่งดีๆ ให้กัน ในวันที่ฉันยังมีลมหายใจ
Am. Fmaj7. C
เมื่อเธออจะรัก ก็บอกกับเขา เพราะเขาก็ไม่อาจจะยืนอยู่ได้นานนัก บอกรักที่มี
G. Am. Fmaj7
หรือทำสิ่งดีๆ ให้กันในวันที่เรายังมีลมหาใจ ก่อนเราจะไปจากกัน โอ๊ โอ
C. G
ก่อนเราต้องไปจากกัน โอ๊ โฮ

Am. Fmaj7 C. G
เพราะจะมีใครรับปาก จะมีใครรับปาก ว่าฉันจะกอดเธอไว้ได้นานตลอดกาลหรือ
Am. Fmaj7. C.
ตลอดไป ไม่มีใครรับปาก และก็ไม่มีใครอยากจะรับปาก. อย่างเร็วก็คงเลิกรา
G
อย่างช้าเราก็ตายจากกัน
( * )
Am. Fmaj7. C. G. Am
เเต่แผ่นดินไม่เคยได้จำ ทะเลไม่เคยได้จำ เเผ่นดินไม่เคยได้จำ
คอร์ดเพลง รอยเขียนบนหาดทราย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคอร์ดนี้

เนื้อเพลง รอยเขียนบนหาดทราย - บอย อิมเมจิน (Boy Imagine)

2time

ฉันมองดูคลื่นทะเลที่มันสาดซัดเ¬ข้าในฝั่ง ฉันมองดูมันสยบสลบบนพื้นที่หาด ที่เราคิดไว้ลงบนทราย

จะมีความหมายยังไง ฉันมองดูวีรชนยอดคนที่เค้าว่ามันยิ่งใหญ่ ฉันมองดูเวลาที่คอยๆ สาดกลบ ลบ รอย

จะดีจะร้ายยังไง จะยิ่งใหญ่เพียงไหนยังไง แต่สุดท้ายก็หายไป

(*) มันก็แค่เพียง รอย เขียน ที่เค้าขีดลงบนพื้นหาด จะรั้งเอาไว้ยังไง แม้ว่าจะมีความหมายยังไง

มันก็แค่เพียง รอยลึก ทีเรารู้สึกกับบนพื้นหาด จะรักแค่ไหนยังไง แม้ว่าจะดีจะร้ายยังไง แผ่นดินไม่เคยได้จำ

ทะเล ไม่เคยได้จำ

ฉันมองดูคน คนที่เราคิดว่าเรารักเค้าที่สุด ฉันมองเวลาที่เราเคย ได้จับมือกัน เราได้อยู่ด้วยกัน หื๊อ หือ

ฉันมองดูเวลาที่เรา ได้เคย ได้ยืน ได้อยู่ ได้รัก ได้กอด ได้ฝัน จะรักกันยังไง แม้ว่าจะรักกันแค่ไหน แต่สุดท้าย

ก็ต้องหายไป
(*)

เมื่อเธอจะรักก็บอกกับฉัน เพราะฉันไม่อาจจะยืนอยู่ได้นานน¬ัก บอกรักที่มี หรือทำสิ่งดีๆ ให้กัน ในวันที่


ฉันยังมีลมหายใจ เมื่อเธอจะรัก ก็บอกกับเขา เพราะเขาก็ไม่อาจจะยืนอยู่ได้นา¬นนัก บอกรักที่มี หรือทำสิ่งดีๆ

ให้กันในวันที่เขายังมีลมหายใจ ก่อนจะไปจากกัน โอ๊ โอ ก่อนเราต้องไปจากกัน โอ๊ โฮ จะมีใครรับปาก จะมี

ใครรับปาก ว่าฉันจะกอดเธอไว้ได้นานตลอดกาล¬หรือตลอดไป ไม่มีใครรับปาก และก็ไม่มีใครอยากจะ

รับปาก อย่างเร็วก็คงเลิกรา อย่างช้าเราก็ตายจากกัน
(*)

Cover เพลงรอยเขียนบนหาดทราย


ยังไม่มี Cover เพลงนี้

[ ช่วยกันแบ่งปันคลิปเพลงที่คุณเล่นเอง ]

ฟังเพลง รอยเขียนบนหาดทราย