คอร์ดเพลง เพื่อเธอตลอดไป - แบงค์ แคลช

Version 6
แกะโดย lovescene
เมื่อ 28 ก.ค.2547,23:07น.
ดู 735 ครั้ง
intro. D5 F#m7/ Bm A / G F#m / A Asus4 /A

Em A Dmaj7 Em A Dmaj7
อาจยังไม่เห็น ว่ารักมากมาย อาจยังสงสัย ผู้ชายคนนี้

B7 Bb7 A7 A F#m Bm Csus2 Bm Asus4 A
อาจยังไม่เห็น สายตา แห่งความหวังดี แต่เธอก็คงเข้าใจมันสักวัน

Em A Dmaj7 Em A Dmaj7
อาจมีใครใคร ที่เขา ดีกว่า อาจยังมีคน ที่เธอใฝ่ฝัน

B7 Bb7 A7 A F#m Bm Em A D
แต่จะมีใคร ให้เธอ หมดใจ อย่างฉัน และมันจะมีให้เธอเพียงคนเดียว

G A F#m Bm G A D
อยู่มาจนวันนี้ เพื่อเจอเธอ จะอยู่เพื่อเธอตลอดไป

G A F#m Bm Csus2 Bm Asus4
จะเอาความรัก ที่มีเก็บไว้ เพื่อรอคอยวันที่เธอมองผ่านมา

Em7 D Asus4 A
อาจจะมีเวลาที่เธอต้องการ

Em A Dmaj7 Em A Dmaj7
อีกนานแค่ไหน รักนี้ก็ยังอยู่ อยู่เป็นรักแท้ เพื่อเธอเท่านั้น

B7 Bb7 A7 A F#m Bm
ด้วยใจที่พร้อม ให้เธอจากคนอย่างฉัน

Em Asus4 Em Asus4
กับวันเวลาที่ยาวนาน คงจะทำให้รอเธอ

Em A D B7 Bb7 A7 A D B7 Bb7 A7 A Dmaj7 Dmaj7
และคงจะทำให้เธอได้รู้
Tablature Explanation:
h = hammer-on
p = pull-off
/ = slide up or indicates rapid picking
= slide down
b = bend
^ = bend full
br, ^r = bend & release
~ = hold note (vibrato)
<> = harmonic

D5 F#m7 Bm G
e:--5--------5--3----------|--2----------------------------|--7-----7-----5-----5------|
B:--3-----3-----------2~---|--3--------3--3/5--3-----------|--------------7------------|
G:--2--2-----------2-------|--4-----4-------------4--4/7---|-----7-----7--6--6-----6---|
D:--0----------------------|--4--4-------------------------|--5-----------4------------|
A:--------------4----------|--2----------------------------|---------------------------|
E:-------------------------|-------------------------------|---------------------------|

อาจยังไม่ เห็น ว่ารัก มากมาย
A Asus4 A.H. Em A
e:---------------------------|----------<17>~~~----------|--------3-----------0--------|
B:--2--------2--3--------3---|--5h3----------------------|--------5-----------2--------|
G:--------2-----------2------|-------2~------------------|-----4-----4-----2-----2-----|
D:-----2-----------2---------|---------------------------|-----------------------------|
A:--0------------------------|---------------------------|--------------0--------------|
E:---------------------------|---------------------------|--0--------------------------|

อาจยังสง สัย ผู้ชาย คนนี้ อาจยังไม่ เห็น สายตา แห่งความ
Dmaj7 Em A Dmaj7 B7 Bb7 A7 A
e:--------2-----------5~---|--------3-----------0------|--------2-----5-----4------|--3-----3-----------0------|
B:--------2-----------2~---|--------5-----------2------|--------2------------------|--------2-----------2------|
G:-----2-----2-----2-------|-----4-----4-----2-----2---|-----2-----------4-----3---|-----2-----2-----2-----2---|
D:--0-----------0----------|---------------------------|--0--------0--4-----3------|--2------------------------|
A:-------------------------|--------------0------------|---------------------------|--------------0------------|
E:-------------------------|--0------------------------|---------------------------|---------------------------|

หวังดี แต่ เธอก็คงเข้าใจมันสัก วัน
F#m Bm Csus2 Bm Asus4
e:--------2------------------|-----------3---------------|-----------------------------|
B:--------2--------------3---|--------3--------------3---|--------3~--3--3~--2---------|
G:-----2-----2--------4------|-----0--------------4------|--------2~--2--2~--2---------|
D:-----------------4---------|-----------------4---------|-----2-----------------------|
A:--------------2------------|--3-----------2------------|--0--------------------------|
E:--2------------------------|---------------------------|-----------------------------|

อาจมีใคร ใคร ที่เขา ดี กว่า อาจยังมี
A Em A Dmaj7
e:--5~-----------------------|--------3-----------0------|--------2-----------2~-------|
B:--2~-----------------------|--------5-----------2------|--------2-----------2~-------|
G:--2~-----------------------|-----4-----4-----2-----2---|-----2-----2-----2-----------|
D:--2~-----------------------|---------------------------|--0-----------0--------------|
A:--0~-----------------------|--------------0------------|-----------------------------|
E:--------------------3--2---|--0------------------------|-----------------------------|

คน ที่เธอ ใฝ่ ฝัน แต่จะมี ใคร ให้เธอ หมด ใจ อย่างฉัน และ
Em A Dmaj7 B7 Bb7 A7 A F#m Bm
e:--------3-----------0------|--5--2--2-----5-----4------|--3-----3-----------0------|--------2------------------|
B:--------5-----------2------|--------2------------------|--------2-----------2------|--------2--------------3---|
G:-----4-----4-----2-----2---|-----------------4-----3---|-----2-----2-----2-----2---|-----2-----2--------4------|
D:---------------------------|--0--------0--4-----3------|--2------------------------|-----------------4---------|
A:--------------0------------|---------------------------|--------------0------------|--------------2------------|
E:--0------------------------|---------------------------|---------------------------|--2------------------------|

มันจะมีให้เธอเพียงคน เดียว อยู่ มาจนวันนี้ เพื่อ เจอ เธอ จะ
Em A D G A F#m Bm
e:--------3-----------5------|--2--------2--3-----5------|--3-----3-----5-----5------|--2-----2-----------2------|
B:--------5-----------2------|--------3------------------|--------3-----------2------|--------2-----3-----3------|
G:-----4-----4-----2-----2---|-----2-----------0-----2---|-----4-----4-----2-----2---|-----2-----2-----4-----4---|
D:---------------------------|--0------------------------|---------------------------|---------------------------|
A:--------------0------------|---------------------------|--------------0------------|--------------2------------|
E:--0------------------------|--------------0-----2------|--3------------------------|--2------------------------|

อยู่เพื่อเธอตลอด ไป จะ เอา ความรัก ที่ มี เก็บไว้ เพื่อ
G A D G A F#m Bm
e:--7-----3-----0-----0------|--2--------2--3-----5------|--3-----3------------------|--2-----2------------------|
B:--------3-----------2------|--------3------------------|--------3-----------2------|--------2--------------3---|
G:-----4-----4-----2-----2---|-----2-----------0-----2---|-----4-----4-----2-----2---|-----2-----2--------4------|
D:---------------------------|--0------------------------|---------------------------|-----------------4---------|
A:--------------0------------|---------------------------|--------------0------------|--------------2------------|
E:--3------------------------|--------------0-----2------|--3------------------------|--2------------------------|

รอคอยวันที่เธอมองผ่าน มา อาจจะ มีเวลาที่เธอ ต้อง
Csus2 Bm Asus4 Em7 D
e:-----3---------------------|-----------------------------|--------3~-------------|
B:--------3--------------3---|-----------3--2h3p2----------|--------3~--------3~---|
G:-----------0--------4------|--------2------------2-------|-----4---------2-------|
D:-----------------4---------|-----2------------------2~---|------------0----------|
A:--3-----------2------------|--0--------------------------|-----------------------|
E:---------------------------|-----------------------------|--0--------------------|

การ อีกนานแค่ ไหน รักนี้ ก็ยัง
Asus4 A Em A
e:-----------------------|-----5~----------------------|--------3-----------0------|
B:--------3~--3--3~--2---|-----2~----------------------|--------5-----------2------|
G:--------2~--2--2~--2---|-----2~----------------------|-----4-----4-----2-----2---|
D:-----2-----------------|-----2~----------------------|---------------------------|
A:--0--------------------|-----0~----------------------|--------------0------------|
E:-----------------------|----------------------3--2---|--0------------------------|

อยู่ อยู่เป็นรัก แท้ เพื่อเธอ เท่า นั้น ด้วยใจที่ พร้อม ให้เธอ จาก
Dmaj7 Em A Dmaj7 B7 Bb7 A7 A
e:--------2-----------2~---|--------3-----------0------|--------2-----5-----4------|--3-----3-----------0------|
B:--------2-----------2~---|--------5-----------2------|--------2------------------|--------2-----------2------|
G:-----2-----2-----2-------|-----4-----4-----2-----2---|-----2-----------4-----3---|-----2-----2-----2-----2---|
D:--0-----------0----------|---------------------------|--0--------0--4-----3------|--2------------------------|
A:-------------------------|--------------0------------|---------------------------|--------------0------------|
E:-------------------------|--0------------------------|---------------------------|---------------------------|

คน อย่างฉัน กับ วันเวลาที่ยาวนาน คงจะทำให้รอเธอ และ คงจะทำให้เธอ ได้รู้
F#m Bm Em Asus4 Em Asus4 Em
e:--------2-----------2------|--------3------------|--------3------------------|--3-----3-----5------------|
B:--------2-----------3------|--------5-----3--3---|--------5-----------3------|--------5-----------3------|
G:-----2-----2-----4-----4---|-----4-----4--2--2---|-----4-----4-----2-----2---|-----4-----4-----2-----2---|
D:---------------------------|--------------2--2---|--------------2------------|---------------------------|
A:--------------2------------|---------------------|---------------------------|--------------0------------|
E:--2------------------------|--0------------------|--0------------------------|--0------------------------|


D B7 Bb7 A7sus4 A D B7 Bb7 A7sus4 A
e:-----------2--5-----4------|--3--------3--2-----0------|-----------2--5-----4------|--3--------3--2-----0------|
B:--------3------------------|--------3-----------2------|--------3------------------|--------3-----------2------|
G:-----2-----------4-----3---|-----2-----------2-----2---|-----2-----------4-----3---|-----2-----------2-----2---|
D:--0-----------4-----3------|--2-----------0------------|--0-----------4-----3------|--2-----------0------------|
A:---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
E:---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|


Asus4 A A.H. A.H. A.H.
e:-----------------------------|--5~------<17>--<14>---------|
B:--------3-----2h3p2----------|--2~-------------------------|
G:-----2-----2---------2---2---|--2~------------------<14>---|
D:------------------------2----|--2~-------------------------|
A:--0--------------------------|--0~-------------------------|
E:-----------------------------|-----------------------------|
((อัพเดทคอร์ดกีต้าร์))
คอร์ดเพลง เพื่อเธอตลอดไป

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคอร์ดนี้

เวอร์ชั่นทั้งหมดของคอร์ดเพลงนี้

คอร์ดเพลง เพื่อเธอตลอดไป

84 | 8
โดย BoAt`giggs
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง เพื่อเธอตลอดไป

0 | 0
โดย narak
เมื่อ 14 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง เพื่อเธอตลอดไป

0 | 0
โดย te
เมื่อ 14 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง เพื่อเธอตลอดไป

0 | 0
โดย เสือโค่ง
เมื่อ 14 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง เพื่อเธอตลอดไป

0 | 0
โดย ทีม
เมื่อ 14 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง เพื่อเธอตลอดไป

0 | 0
โดย 11
เมื่อ 15 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง เพื่อเธอตลอดไป

0 | 0
โดย เนียนสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เมื่อ 15 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง เพื่อเธอตลอดไป

0 | 0
โดย น้ำ
เมื่อ 16 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง เพื่อเธอตลอดไป

0 | 0
โดย P.GM
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง เพื่อเธอตลอดไป

0 | 0
โดย lovescene
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง เพื่อเธอตลอดไป

0 | 0
โดย Thunder
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง เพื่อเธอตลอดไป

0 | 0
โดย J
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

คอร์ดเพลง เพื่อเธอตลอดไป

0 | 0
โดย J
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว

เนื้อเพลง เพื่อเธอตลอดไป - แบงค์ แคลช

เพื่อเธอตลอดไป
อาจยังไม่เห็นว่ารักมากมาย

อาจยังสงสัยผู้ชายคนนี้

อาจยังไม่เห็นสายตาแห่งความหวังดี

แต่เธอก็คงเข้าใจมันสักวัน


อาจมีใครใครที่เขาดีกว่า

อาจจะมีคนที่เธอใฝ่ฝัน

แต่จะมีใครให้เธอหมดใจอย่างฉัน

และมันจะมีให้เธอเพียงคนเดียว


อยู่มาจนวันนี้เพื่อเจอเธอ

จะอยู่เพื่อเธอ ตลอดไป

จะเอาความรักที่มีเก็บไว้

เพื่อรอคอยวันที่เธอมองผ่านมา

อาจจะมีเวลาที่เธอต้องการ


อีกนานแค่ไหนรักนี้ยังอยู่

อยู่เป็นรักแท้เพื่อเธอเท่านั้น

ด้วยใจที่พร้อมให้เธอจากคนอย่างฉัน

กับวันเวลาที่ยาวนาน คงจะพอให้รอเธอ

และคงจะทำให้เธอได้รู้

> < 2 time >

Cover เพลงเพื่อเธอตลอดไป


ยังไม่มี Cover เพลงนี้

[ ช่วยกันแบ่งปันคลิปเพลงที่คุณเล่นเอง ]

ฟังเพลง เพื่อเธอตลอดไป

ปฏิเสธไม่ได้ว่ารักเธอ - แคล (Kal) Feat. แบงค์ แคลช (Clash)
เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 1 เวอร์ชั่น
เพื่อเธอตลอดไป - แบงค์ แคลช
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 15 เวอร์ชั่น
ลั้นลา - ชิน ชินวุฒ Feat.โอปอล์ & แบงค์ Clash
เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ยังไม่มีคอร์ด
Number One - แบงค์ แคลช feat. หญิงลี (Bankk Clash feat.หญิงลี ศรีจุมพล)
เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 1 เวอร์ชั่น
วินาที - แบงค์ (anantawut)
เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ยังไม่มีคอร์ด
ไม่อาจตายได้อีกที - แบงค์เกอร์(BANKER)
เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
ยังไม่มีคอร์ด
สักวันฉันจะดีพอ - แบงค์ (BANK)
เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ยังไม่มีคอร์ด
เธอมาเพื่อ...หลอกรัก - แบงค์
เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ยังไม่มีคอร์ด
เธอคิดยังไง - แบงค์ มัธยมซาวด์ (Bank M.Y.S.)
เมื่อ 11 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 1 เวอร์ชั่น
หว่าเว้ Ost. Hormones วัยว้าวุ่น 3 - แบงค์ ธิติ - เจมส์ ธีรดนย์
เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 1 เวอร์ชั่น
เจ็บตั้งแต่ยังไม่เริ่ม - แบงค์ ธนศักดิ์
เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 1 เวอร์ชั่น
ยุ่งน่า - แบงค์ แคลช (Feat. เป้ mild)
เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 1 เวอร์ชั่น
ตายก็ยอม - แบงค์ (Bank)
เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 2 เวอร์ชั่น
เพราะทุกครั้ง (Ost. hormones วัยว้าวุ่น) - แพรวา ณิชาภัทร - แบงค์ ธิติ
เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 1 เวอร์ชั่น
ซ้ำใครไม่สำคัญ - แบงค์ ปวริศว์
เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 1 เวอร์ชั่น
นางฟ้าหน้าเฟซ - แบงค์ ใบหญ้า
เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 1 เวอร์ชั่น
เรารักกันไม่ได้ - แบงค์ ปวริศร์ มงคลพิสิฐ
เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 1 เวอร์ชั่น
สุดทางรัก - แบงค์ ธนศักดิ์
เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 1 เวอร์ชั่น
ย้อมใจ - แบงค์ ปวริศว์
เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 1 เวอร์ชั่น
รักง่ายหน่ายเร็ว - แบงค์ ปวริศร์ มงคลพิสิฐ
เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ค้นพบคอร์ด 1 เวอร์ชั่น