คอร์ดเพลง น่าฮักแต๊ว่า - ดิ๊กกี้สกาย (Digky Sky)

Version 1
แกะโดย Digky Sky
เมื่อ 30 ม.ค.2565,16:22น.
ดู 939 ครั้ง
   G        Bm           Em              D
ป๊าดโซ๊ พุทโธธัมโมสังโฆ หยังมางามแต๊งามว่างามจะอี้ปะล้ำปะเหลือหาอี่น้องเฮ๊ย
G Bm Em D
งามพี้ลี้ตะ บ้านไหนหา
G Bm C D
ตั๋วจื้ออะหยัง หยังมาน่าฮักแต๊ว่า (โค๊ะ เหม๊าะขนาด)
G Bm C D
มีแฟนแล้วก๊ะ ถ้ายังบะมีอั้นเปิ้นจีบ ได้ก่อ
C D Bm Em
* ชอบ style นี้ ตั๋วเป๋น spec ของเปิ้นเลย ยิ้มกำหื้อใจ๋เปิ้นปอละลาย
Am Bm C D
น่าฮักจะอี้ยังบะมีไผจอง ส่ง sign กำได้ก่อ
G Bm B Em
** น่าฮักแต๊หนา น่าฮักหยังจะอั้นหนา กิ๋นหยังเข้าไปหนา หยังมาน่าฮัก แต๊ว่า
C Bm Am D
จีบได้ก่อ (จีบได้ก่อ) เปิ้นโสดเน้อ (เปิ้นโสดเน้อ) อู้แต๊ๆ (I Love You) บะได้จุ๊
G Bm B Em
น่าฮักแต๊หนา น่าฮักอะหยังแต๊ว่า กิ๋นหยังเข้าไปหนาหยังน่าฮักใบ้น่าฮักง่าว
D C Bm Am
อู้แต๊ ถ้าใจ๋ของน้องนั้นยังบะมีใผ อ้ายขอเข้าไปจับจองได้ก่อ
D
น้องเปิงใจอ้ายแต๊หนา เป๋นดีใค่ได้อี่น้องมาเป๋นแฟน
G/Bm/Em/D
G Bm C D
ว่าแต๊ว่าดีขอ Line Id ได้ก่อ (ขอกำเต๊อะ)
G Bm C D
ถึงต๋าอ้ายตี่ แต่อ้ายก่อฮักบะก๊านไผ แน่นอน
(*,**)
Instru:/C/D/Bm/Em/Am/Bm/C/C#dim/D
C Bm
ถ้าลองได้มาคบกับอ้ายแล้วชีวิตน้องนั้นจะมีแต่มันส์
Am G
จะSo Good So Bad So กะแต๊ด So อะหยังอ๊ะ
C
มันกะตึงบะพัง ก่อถ้าไค่ฮู้ว่าจะมันส์มอกใด
Bm Am
ถ้าตั๋วเก่าก่อยังบะมั่นใจ๋ ลองไปกับอ้ายก่อล่ะ
Bm C D
แล้วจะฮู้ว่า ความมันส์ตี้แต๊จริงมันเป๋นจะใด
(**)
C Bm
ว่าแต๊ว่าดีอ้ายก่อเป๋นคนจะเอี๊ยะ
Am
เป็นคน Cool Cool ก่อมีก้าใจ๋หื้อน้องเนี๊ยะ
D
เป๋นดีใค่ได้อี่น้องมาเป๋นแฟน
C Bm
ว่าแต๊ว่าดีอ้ายก่อเป๋นคนจะเอี๊ยะ
Am
เป็นคน Cool Cool ก่อมีก้าใจ๋หื้อน้องเนี๊ยะ
D
เป๋นดีใค่ได้อี่น้องมาเป๋นแฟน
คอร์ดเพลง น่าฮักแต๊ว่า

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคอร์ดนี้

เนื้อเพลง น่าฮักแต๊ว่า - ดิ๊กกี้สกาย (Digky Sky)

ป๊าดโซ๊ พุทโธธัมโมสังโฆ หยังมางามแต๊งามว่า
งามจะอี้ปะล้ำปะเหลือหาอี่น้องเฮ๊ย งามพี้ลี้ตะ บ้านไหนหา

ตั๋วจื้ออะหยัง หยังมาน่าฮักแต๊ว่า (โค๊ะ เหม๊าะขนาด)
มีแฟนแล้วก๊ะ ถ้ายังบะมีอั้นเปิ้นจีบ ได้ก่อ

* ชอบ style นี้ ตั๋วเป๋น spec ของเปิ้นเลย ยิ้มกำหื้อใจ๋เปิ้นปอละลาย
น่าฮักจะอี้ยังบะมีไผจอง ส่ง sik กำได้ก่อ

** น่าฮักแต๊หนา น่าฮักหยังจะอั้นหนา กิ๋นหยังเข้าไปหนา หยังมาน่าฮัก แต๊ว่า
จีบได้ก่อ (จีบได้ก่อ) เปิ้นโสดเน้อ (เปิ้นโสดเน้อ) อู้แต๊ๆ (I Love You) บะได้จุ๊
น่าฮักแต๊หนา น่าฮักอะหยังแต๊ว่า กิ๋นหยังเข้าไปหนา หยังน่าฮักใบ้น่าฮักง่าว
อู้แต๊ ถ้าใจ๋ของน้องนั้นยังบะมีใผ อ้ายขอเข้าไปจับจองได้ก่อ
น้องเปิงใจอ้ายแต๊หนา เป๋นดีใค่ได้อี่น้องมาเป๋นแฟน

ว่าแต๊ว่าดีขอ Line Id ได้ก่อ (ขอกำเต๊อะ)
ถึงต๋าอ้ายตี่ แต่อ้ายก่อฮักบะก๊านไผ แน่นอน
(*,**)
ถ้าลองได้มาคบกับอ้ายแล้วชีวิตน้องนั้นจะมีแต่มันส์
จะSo Good So Bad So กะแต๊ด So อะหยังอ๊ะ
มันกะตึงบะพัง ก่อถ้าไค่ฮู้ว่าจะมันส์มอกใด
ถ้าตั๋วเก่าก่อยังบะมั่นใจ๋ ลองไปกับอ้ายก่อล่ะ
แล้วจะฮู้ว่า ความมันส์ตี้แต๊จริงมันเป๋นจะใด
(**)
ว่าแต๊ว่าดีอ้ายเป๋นคนจะเอี๊ยะ
เป็นคน Cool Cool ก่อมีก้าใจ๋หื้อน้องเนี๊ยะ
เป๋นดีใค่ได้อี่น้องมาเป๋นแฟน
ว่าแต๊ว่าดีอ้ายเป๋นคนจะเอี๊ยะ
เป็นคน Cool Cool ก่อมีก้าใจ๋หื้อน้องเนี๊ยะ
เป๋นดีใค่ได้อี่น้องมาเป๋นแฟน

Cover เพลงน่าฮักแต๊ว่า


ยังไม่มี Cover เพลงนี้

[ ช่วยกันแบ่งปันคลิปเพลงที่คุณเล่นเอง ]

ฟังเพลง น่าฮักแต๊ว่า