เนื้อเพลง ความรักความงาม - บอย อิมเมจิ้น (boy imagine)

แกะโดย ศิษฏ์ ประสบอุบัติเหตุ
เมื่อ 11 เม.ย.2561,19:55น.
ดู 104185 ครั้ง
oy lmagine  ความรักความงาม
intro (2รอบ)


หากโลกนี้ไม่มีตัวเราที่ตั้งอยู่ ความน่าเกลียดความงดงามจะมีไหม

หากเราไม่มีสายตาที่มอง ท้องฟ้าและท้องทะเลจะเป็นเช่นไร

เมื่อท้องฟ้า ที่เรามองเป็นสีคราม แต่ครามจะเป็นสีของมันจริง ๆ ไหม

หรือเกิดจากเพียงระยะทางที่มันแสนไกล แล้วเรามองจากตรงนี้ด้วยสายตา

* แล้ว ฉัน ก็ มอง มันอย่างนั้น ความคิดบรรจงไปในความหมาย

แล้ว ฉัน ก็ มอง มันอีกครั้ง ความรักในใจเราใยไม่คล้ายกัน

** อย่างสายรุ้งนั้น มันก็มีความงามอย่างสายรุ้ง ท้องทะเลนั้นมันก็มีความงามอย่างทะเล

แต่ความงดงามนั้นไซร์ มันอยู่ที่ใครเป็นคน ผู้มองอยู่

เหมือนอย่างกับคุณ ที่สวยได้อย่างนั้น ... เพราะมีฉันมองอยู่ ...


ใช้ไหม เป็นตัวของเราเท่านั้นเข้าใจมันไปเอง ใช้ไหม คือใจของเราเท่านั้น วาดมันขึ้นมาเอง

สายรุ้ง ท้องฟ้า ถ้าไม่มีตาของเรา เข้าไป สัมผัสกับมัน

ท้องทะเล ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า ที่แท้มันมีอยู่จริง ๆ ไหม

หรือมันเป็นเพียงอาการที่เรามีสายตาที่มองอยู่ สิ่งนั้นจึงเป็นสิ่งนั้นขึ้นจริง ๆ

เหมือนสายรุ้งที่เรามองอยู่ เมื่อหายไปความงดงามอยู่ที่ไหน

นางเอกสวย แต่เมื่อละครจบ อวสานและความงดงามอยู่ที่ใด

(* , **)


ที่คุณ สวยได้อย่างนั้น ..... เพราะมีฉันมองอยู่ ...

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้