เนื้อเพลง นกเอี้ยงจ๋า - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา

แกะโดย เกต ดนตรีทานตะวัน
เมื่อ 26 ต.ค.2562,23:27น.
ดู 177 ครั้ง
             
นกเอี้ยงจ๋า ก่อนเอี้ยงเคยเลี้ยงทุยอยู่

แล้วเอี้ยงก็ทิ้งทุยอยู่ อยู่ ตัวเดียวเอกา

เอี้ยงเคยคุย ขี่หลังทุยเที่ยวชมท้องนา

เดี๋ยวนี้ไม่มีเห็นหน้า ว่า เจ้าเป็นฉันใด


นกเอี้ยงจ๋า ก่อนเอี้ยงเคยร้องเพลงแจ้ว

เสียงเพลงยังก้องดังแว่ว อยู่ ในห้วงฤทัย

เอี้ยงคงลืม ที่สัญญากับทุยหรือไร

ถึงจึงทอดทิ้งทุยได้ ไม่ อาลัยเสียเลย


เมื่อก่อนยามเย็นสองเราเดินเล่นริมทุ่ง

กลิ่นโคลนที่เคยจรุงเจ้า ลืมแล้วหรือไร

เจ้าไปอยู่หน ไหน หนใดเล่าเอย

ไม่คิดถึงทุยเลย ทิ้งทุยซูบโซ


นกเอี้ยงจ๋า ก่อนเอี้ยงเคยเลี้ยงทุยเล่า

เดี๋ยวนี้เอี้ยงไปกินข้าว ปล่อย ให้ทุยหัวโต

เจ้าบินไป อยู่พงไพรหรือในตู้โชว์

ทุยได้แต่ท่องนโม โอ้ เอี้ยงจงกลับคืน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้