เนื้อเพลง มองแต่ไม่เห็น ฟังแต่ไม่ได้ยิน - ศรัญ แอนนิ่ง (Saran Anning)

แกะโดย Min Sukrit
เมื่อ 6 ม.ค.2558,21:43น.
ดู 2439 ครั้ง
ดนตรี : 	 	/  	 	/  	 	/  	 	/  

      
ความพยา ยามไม่ช่วยอะไร วันและเว ลาก็ล่วงเลยไป
      
ได้แต่ หวัง ได้แต่ฝัน จะอยู่ ในสายตาสักครั้ง
      
เธอเพียงแค่ มองข้ามข้ามกันไป เหมือนฉันระ เหยและกลายเป็นไอ
        
แค่หยด ฝน แค่ฝุ่นผง ที่ถูก ลมพัดปลิวผ่านไปเท่า นั้น

             
∗  ไม่ว่าฉันพูดด้วย คำไหน ไม่ว่าฉันใกล้สัก แค่ไหน จะอยู่จะ ไปไม่ต่าง กัน

                     
  เธอ มองแต่เหมือนว่า เธอไม่เคย เห็น     เธอ ฟังแต่เหมือนว่า เธอไม่เคย ได้ยิน  
                         
  บอกได้ ไหมให้ฉันทำ ไง ต้องพ ยายามสัก เท่าไร เธอ จึงจะเห็นและ จึงจะเข้า ใจ   ได้ยินคำ ว่ารัก  

      
ทางมันจะ ยาวจะไกลไม่หวั่น ถ้าฉันรู้ ถึงปลายทางที่ไป
        
แต่มัน ท้อ และหวั่นไหว เมื่อยิ่ง เดินยิ่งมองไม่เจอจุด หมาย

 ( ∗ )

                     
∗∗  เธอ มองแต่เหมือนว่า เธอไม่เคย เห็น     เธอ ฟังแต่เหมือนว่า เธอไม่เคย ได้ยิน  
                     
  บอกได้ ไหมให้ฉันทำ ไง ต้องพ ยายามสัก เท่าไร เธอ จึงจะเห็นและ จึงจะเข้า ใจ    

                     
∗∗∗  ใกล้ กันแต่เหมือนว่า ไกลสุดขอบ ฟ้า    เอื้อม มือออกไปไม่ ถึงเธอซัก ครั้ง   
                   
  จะต้อง รักให้มากเท่า ไหร่ จึงจะ มีความหมาย ขึ้นมา บอก ฉันหน่อย ฉันต้อง ทำขนาด ไหน
                 
  จะ พอให้เธอ รัก           จะ พอให้เธอ รัก

ดนตรี :    /     /     /     /     /  

 ( ∗∗ , ∗∗∗ )

ดนตรี :    /     /     /     /     /  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้