เนื้อเพลง ยังมีประเทศไทย (Country First) - แอ๊ด คาราบาว (Carabao)

แกะโดย unter
เมื่อ 25 มิ.ย.2552,14:58น.
ดู 27503 ครั้ง
ระหว่างเดินทาง...พากันกลับบ้าน     เราต่างมีฝันอันแตกต่างกัน
บางคนฝันไกล ถึงดวงตะวัน แต่อีกหลายคนฝันถึงพระจันทร์
คนเราในโลก ทั้งเหมือนและต่าง ลงรายละเอียดตามความนึกฝัน
แต่สิ่งที่ดี..ทั้งเธอและฉัน จงอย่าลืมกัน ยังมีประเทศไทย
มีข้าวในนา มีปลาในน้ำ พื้นป่าชุ่มฉ่ำ พืชสัตว์หลากหลาย
ปลูกข้าวภาคกลาง ยางพาราภาคใต้ ภาคเหนือลำไย ผลไม้ทั้งปี
หาดทรายสวยงาม น้ำทะเลใสอุ่น ประเพณีงานบุญสงกรานต์สนุกดี
ต่างชาติเที่ยวไทย ชอบไปทุกที ชนบทวันนี้เขยฝรั่งยังฝังกาย...
# เรามีประเทศ...ที่รักที่ควรหวงแหน
ไม่มีที่ไหนทดแทน อบอุ่นทั้งกายและใจ
ลูกหลานเหลนคง...ดำรง สืบเผ่าสืบพงศ์คงความยิ่งใหญ่
ให้เราได้ภาคภูมิใจ ที่เกิดมาเป็นคนไทย ที่ยังมีประเทศไทย
ซ้ำ #
ปัญหาทั้งปวง พอมีทางแก้ หากเราแน่วแน่ถือประเทศมาก่อน
เหนื่อยก็จงพัก หนักก็จงผ่อน สวดมนต์ลดทอนอัตตาแผ่เมตตา...
ไม่ใครก็ใคร คงถูกและผิด แต่ไม่สมควรแลกด้วยเลือดน้ำตา
จับเข่าคุยกันย่อมประเสริฐกว่า โลกอนิจจาสังคมอนิจจัง
ยังมีประเทศไทย (ยังมีประเทศไทย)
ยังมีประเทศไทย (ยังมีประเทศไทย)
ยังมีประเทศไทย (ยังมีประเทศไทย)
ยังมีประเทศไทย ยังมีประเทศไทย
ountry first... ountry first...

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้