เนื้อเพลง รอยเขียนบนหาดทราย - บอย อิมเมจิน (Boy Imagine)

แกะโดย เปี๊ยก
เมื่อ 24 ต.ค.2556,15:32น.
ดู 44452 ครั้ง
              2time

ฉันมองดูคลื่นทะเลที่มันสาดซัดเ¬ข้าในฝั่ง ฉันมองดูมันสยบสลบบนพื้นที่หาด ที่เราคิดไว้ลงบนทราย

จะมีความหมายยังไง ฉันมองดูวีรชนยอดคนที่เค้าว่ามันยิ่งใหญ่ ฉันมองดูเวลาที่คอยๆ สาดกลบ ลบ รอย

จะดีจะร้ายยังไง จะยิ่งใหญ่เพียงไหนยังไง แต่สุดท้ายก็หายไป

(*) มันก็แค่เพียง รอย เขียน ที่เค้าขีดลงบนพื้นหาด จะรั้งเอาไว้ยังไง แม้ว่าจะมีความหมายยังไง

มันก็แค่เพียง รอยลึก ทีเรารู้สึกกับบนพื้นหาด จะรักแค่ไหนยังไง แม้ว่าจะดีจะร้ายยังไง แผ่นดินไม่เคยได้จำ

ทะเล ไม่เคยได้จำ

ฉันมองดูคน คนที่เราคิดว่าเรารักเค้าที่สุด ฉันมองเวลาที่เราเคย ได้จับมือกัน เราได้อยู่ด้วยกัน หื๊อ หือ

ฉันมองดูเวลาที่เรา ได้เคย ได้ยืน ได้อยู่ ได้รัก ได้กอด ได้ฝัน จะรักกันยังไง แม้ว่าจะรักกันแค่ไหน แต่สุดท้าย

ก็ต้องหายไป
(*)

เมื่อเธอจะรักก็บอกกับฉัน เพราะฉันไม่อาจจะยืนอยู่ได้นานน¬ัก บอกรักที่มี หรือทำสิ่งดีๆ ให้กัน ในวันที่


ฉันยังมีลมหายใจ เมื่อเธอจะรัก ก็บอกกับเขา เพราะเขาก็ไม่อาจจะยืนอยู่ได้นา¬นนัก บอกรักที่มี หรือทำสิ่งดีๆ

ให้กันในวันที่เขายังมีลมหายใจ ก่อนจะไปจากกัน โอ๊ โอ ก่อนเราต้องไปจากกัน โอ๊ โฮ จะมีใครรับปาก จะมี

ใครรับปาก ว่าฉันจะกอดเธอไว้ได้นานตลอดกาล¬หรือตลอดไป ไม่มีใครรับปาก และก็ไม่มีใครอยากจะ

รับปาก อย่างเร็วก็คงเลิกรา อย่างช้าเราก็ตายจากกัน
(*)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้