เนื้อเพลง อับดุลเลาะห์ - ซูซู

แกะโดย บอย
เมื่อ 9 มี.ค.2555,12:20น.
ดู 21922 ครั้ง
Intros:          2times

สุดใต้ชายแดนมาเล ถิ่นนี้ แดนสนทยา ปัตตานี นารา ยะลา จรดอันดามัน สงขลา สตูน

เรือกอและความหวัง ยังเล่าเรื่องราวอาดูร ลองกองหวาน ป่ายางสูง ถิ่นพี่น้องไทยมุศลิม

อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์

เบตงสะเดาระงู ซื่ออับดุลเลาะห์ชัดเจน พูดภาษายาวี เป็นบ่าวที่ดี ขององค์อันเลาะห์

กตัญญูดูแล พ่อแม่ที่แก่ชรา ออกจากบ้าน ตีสี่ ตีห้า มีปัญญาหาเลี้ยงครอบครัว

ออกไปไหน ออกไปไหน เขาไปกรีดยาง ออกไปไหน ออกไปไหน เขาไปรับจ้าง

เขาไปถูกทาง แบบอย่างของมุสลิม

นับถึอองค์อัลเลาะห์ ต่างสานศนา พูดจาต่างกัน คัมภีร์อัลกูรอาน บอกทำความดีทุกยุคสมัย

ด้ามขวานทอง พี่น้องไทย ฮา รัม ปัน บา รู
Solo:

อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์

ฮารัมปันบารู เพื่ออับดุลเลาะห์ชัดเจน ทางสร้างความหวังใหม่ สร้างแผ่นดินไทย ให้ใต้ ร่มเย็น

อยู่เป็นพี่เป็นน้อง ขวานทองไม่มีเคืองเข็น ร่มธงไทยให้ร่มเย็น อย่างไทยพุทธไทยมุสลิม

ออกไปไหน ออกไปไหน เขาไปสุเหร่า ออกไปไหน ออกไปไหน เขาไปละหมาด

เขาเป็นคนของชาติ เป็นคนไทยถืออิสลาม อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์

อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์

อับดุลเลาะห์ อับดุลเลาะห์

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้

ปะการัง - ซูซู 63817 |
แกะโดย มาร์ช
เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
อ้อล้อ - ซูซู 56151/2 |
แกะโดย จู้จี้
เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
สุดยอด - ซูซู 50272/3 |
แกะโดย แม็ค
เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
บ่อสร้างกลางจ้อง - ซูซู 31610 |
แกะโดย ตั้ม
เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
สาวมอญแม่เหมย - ซูซู 30057 |
แกะโดย ตั้ม
เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ดอกไม้พฤษภา - ซูซู (ZUZU) 29127 |
แกะโดย หมา
เมื่อ 10 ปีที่แล้ว
อับดุลเลาะห์ - ซูซู 21923 |
แกะโดย บอย
เมื่อ 8 ปีที่แล้ว
ลา - ซูซู 1351 |
แกะโดย Gooner Maan
เมื่อ ปีที่แล้ว
บ่อสร้างกางจ้อง - ซูซู 1243 |
แกะโดย นู๋เน่
เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
บ่สร้างกางจ้อง - ซูซู 953 |
แกะโดย อนันต์ สิงหนิล
เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
คอยเพื่อน - ซูซู (Zuzu) 225 |
แกะโดย 9AIRRY
เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว