เนื้อเพลง โดดดิด่ง - บีเอ็นเค 48 (BNK48)

แกะโดย Uthai Music And Sound
เมื่อ 3 มี.ค.2563,14:59น.
ดู 68 ครั้ง
Intro : 


เอิ้นอีหยังบ่ฮู้ แต่จังหวะถืกใจ

ซวนกันไปแมะสู สิยืนอยู่เฮ็ดอีหยัง

* ชาดีด่า ดีดา ดีด่าดีดา ดีด่าดีดา ดีด่าดีดา ดีด่าดีดา ดีด่า ดี ดา... ด๋า ดา

ชาดีดา ดีดา ด้า ชาดีดา ดี ดา ชาดีด่า ดีดา ด้า ดา ด๋า ดา

ยามมีบุญมีงาน พี่น้องพากันแตกอยู่ถ่วนถ่วน

พากันไปฟ้อนไปฮ่อนไปม่วน พากันมาลุมตุ้มโฮม

จั๊กจังหวะอีหยัง บ่ค่อยคุ้นเคยกับหมู่ข่อยเลย

สะกิดจังหวะในใจเฮาเสย จนเหมิ่ดความเหงาเศร้าระทม

แดดสิฮ้อนป่านได๋ บ่มีผู้ได๋สิแล่นเข้าห่ม แฮ่งระดมหมู่พวกมาม่วนกุ้มทีบ

** ฟ้อนใส่เสียงเครื่องสาย ลายม่วนม่วนม่วน กวั้กมือซวนกันอยู่ไหว่ไหว่

เอิ้นอีหยังบ่ฮู้ แต่จังหวะถืกใจ ซวนกันไปแมะสู สิยืนอยู่เฮ็ดอีหยัง

*** จังหวะมันห้าว จ้าวม่วนเอาพอโล มีฮอดโอ้ละน้อ บ่เข้าใจฮ้อดความหมาย

แต่ถืกใจซุมตะเฮา ความหมองเศร้าจนบ่เหลือ แฮ่งเครื่องสายดีดขึ้น เป็นจังหวะ...

**** โดดดิด่ง โดดดิด่ง โดดดิด่ง โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดดิด่ง

(****)

***** โดดดิด่ง โดดิโดดิโดดดิด่ง

****** จนว่าหลงส่นฟ้อนใส่ลายพิณโดดดิด่ง

(*)

ยามมีบุญมีงานไทบ้านพากันมาตุ้มมาโฮม

มาซ่อยเหลือกันทั้งพระทั้งโยมระดมกันมาเอาบุญ

มีแต่ความม่วนซื่นน้ำใจไทบ้านเอื้อเฟื้อเกื้อกูล

เห็นแต่รอยยิ้มคนมาเอาบุญ ฟ้อนกันจนมุ่นอุ้ยปุ้ย

(**/***/****/*****/******/***/****/****/*****/******/******/*)

nding : (10 Times)/

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้