เนื้อเพลง บ่อยากพ้อคนหลายใจ - เซียงวัฒน์น้อย เพชรอีสาน

แกะโดย เด็กชายต้อมแต้ม
เมื่อ 17 มี.ค.2559,14:21น.
ดู 1498 ครั้ง
ถ้าซังบ่ฆ่าข่อยตายโลดแม่ ตั้งแต่ป้อนหัวออกมา
บ่อยากพ้อหน้า บ่อยากเกิดมาพบคนขี้ตั๋ว
ถ้าซังบ่ฆ่าข่อยตายโลดพ่อ ฮักเขาแล้วเขาจังว่ามีผัว
จังแม่นข่อยซั่ว จังแม่นข่อยง่าย ให้คนหลายใจ

พ่อแม่เลี้ยงใหญ่มา ทะนุถนอมหัวใย
บ่เคยเฮ็ดให้เสียใจ คือผู้หลังคน
หลอกให้อ้ายฮักแล้ว จั่งมาบอกมีผัวแต่โดน
โอ๊ยห่ากินคน โอ๊ยห่ากินใจ

แม่เห็นน้ำตาแล้วถามเป็นหยัง
อยากฮ้องดัง ๆ ในความเหลือใจ

ถ้าซังบ่ฆ่าข่อยตายโลดแม่ ตั้งแต่ป้อนหัวออกมา
บ่อยากพ้อหน้า บ่อยากเกิดมาพบคนขี้ตั๋ว
ถ้าซังบ่ฆ่าข่อยตายโลดพ่อ ฮักเขาแล้วเขาจังว่ามีผัว
จังแม่นข่อยซั่ว จังแม่นข่อยง่าย ให้คนหลายใจ

พ่อแม่เลี้ยงใหญ่มา ทะนุถนอมหัวใย
บ่เคยเฮ็ดให้เสียใจ คือผู้หลังคน
หลอกให้อ้ายฮักแล้ว จั่งมาบอกมีผัวแต่โดน
โอ๊ยห่ากินคน โอ๊ยห่ากินใจ

แม่เห็นน้ำตาแล้วถามเป็นหยัง
อยากฮ้องดัง ๆ ในความเหลือใจ

ถ้าซังบ่ฆ่าข่อยตายโลดแม่ ตั้งแต่ป้อนหัวออกมา
บ่อยากพ้อหน้า บ่อยากเกิดมาพบคนขี้ตั๋ว
ถ้าซังบ่ฆ่าข่อยตายโลดพ่อ ฮักเขาแล้วเขาจังว่ามีผัว
จังแม่นข่อยซั่ว จังแม่นข่อยง่าย ให้คนหลายใจ

ถ้าซังบ่ฆ่าข่อยตายโลดแม่ ตั้งแต่ป้อนหัวออกมา
บ่อยากพ้อหน้า บ่อยากเกิดมาพบคนขี้ตั๋ว
ถ้าซังบ่ฆ่าข่อยตายโลดพ่อ ฮักเขาแล้วเขาจังว่ามีผัว
จังแม่นข่อยซั่ว จังแม่นข่อยง่าย ให้คนหลายใจ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้