เนื้อเพลง กลัวใจ๋ตั๋วเก่า - อ้อม รัตนัง

แกะโดย Nuttawut Intarungsri
เมื่อ 13 ก.ค.2563,22:00น.
ดู 1294 ครั้ง
ดนตรี  

กับคำว่าฮัก...น้องบ่ต้องอู้ก็ได้ บ่ต้องเอาเหมือนไผ๋ ขอแค่ใจ๋ฮักแต้

บ่ต้องไปเซาะ ไปหาคำอู้มาเป็นแพ บ่ต้องไปอ้างกำแม่ บ่ต้องไปแคร์กำไผ๋

คนเฮาจะฮัก นั้นต้องดูตี้ใจ๋ ลองดูดูกั๋นไป บ่เมินเต้าใดก็ฮู้

ถ้าฮักกั๋นแต้ก็หื้อเวลาจ้วยดู แห่มบ่เมินก็ฮู้ว่าไผ๋ที่อู้ปิ้นกำ

* บ่ไจ้เล่นตั๋ว แต้ว่าอ้ายกลั๋วอกหัก อ้ายเสี้ยงใจมานัก กับคำว่า”ฮัก”ของสาว

ไล่ไปบอกฮักกับใครบ่ฮู้เป็นซาว จุ๊อ้ายคนเมืองแต่หน้าง่าว ทกข์ใจแต้เฮากินข้าวบ่ลง

กับคำว่าฮัก...น้องจะอู้ก็ได้ แต่บ่ดีเอาเหมือนไผ๋ อ้ายกั๋วใจแต๊ๆ

กั๋วน้องมาจุ๊ เอาความฮักอ๊ายไปล่องแพ มาลองเป็นอ้ายพอแล้ อ้ายกั๋วแต๊แต๊ กั่วใจตัวเก่า

ดนตรี (ซ้ำ * )

กั๋วน้องมาจุ๊ เอาความฮักอ๊ายไปล่องแพ สาบานกับอ๊ายก่อนแล้

ว่าน้องฮักแต๊ บ่จุ๊หลอกกัน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้