เนื้อเพลง สามัคคีชุมนุม - ขับร้องหมู่

แกะโดย Jack_Uthai
เมื่อ 28 พ.ย.2562,09:51น.
ดู 1239 ครั้ง
Intro :  


พวกเราเหล่ามาชุมนุม ต่างกุมใจรัก สมัครสมาน

ล้วนมิตร จิตชื่นบาน สราญเริงอยู่ ทุกผู้ทุกนาม

* อันความกลมเกลียว กันเป็นใจเดียว ประเสริฐศรี
(or ld Lang Syne My ear or ld Lang Syne)

ทุกสิ่งประสงค์จงใจ จักเสร็จสมได้ ด้วยสามัคคี

กิจใด ธ ประสงค์มี ร่วมใจภักดี แด่พระจอมสยาม

พร้อมพรึ่บดังมือเดียวยาม ยากเย็นเห็นง่าย บ่หน่ายบ่วาง

(*)


ที่หนักก็จักเบาคลาย ที่อันตราย ขจัดขัดขวาง

ฉลองพระเดชบ่จาง กตเวทิคุณ พระกรุณา

(*)

Solo :


สามัคคีนี่แหละล้ำเลิศ จักชูชาติเชิด พระศาสนา

สยามรัฐจักวัฒนา ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่อง กระเดื่องแดนดิน

(*)

nding :

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้