เนื้อเพลง หน้าที่เด็ก (เด็กเอ๋ยเด็กดี) - เพลงวันเด็ก

แกะโดย Jack_Uthai
เมื่อ 9 ม.ค.2563,13:24น.
ดู 489 ครั้ง
Intro : 


* เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน

หนึ่งนับถือศาสนา สองรักษาธรรมเนียมมั่น สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์

สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน ห้ายึดมั่นกตัญญู หกเป็นผู้รู้รักการงาน

เจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่นไม่เกียจไม่คร้าน

แปดรู้จักออมประหยัด เก้าต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ

ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา สิบทำตนให้เป็นประโยชน์รู้บาปบุญคุณโทษ

สมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมัยชาติพัฒนา จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ

(*)

Solo :

(*/**/*)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้