เนื้อเพลง ภัยธรรมชาติ - Oblivious (อ๊อบบลิเวียส)

แกะโดย Love-MCR
เมื่อ 4 ก.พ.2550,15:05น.
ดู 16106 ครั้ง
ลมพายุรุนแรงคั้งก่อน

ฝากคำสอนให้เรียนรู้ไว้

ก่อนพายุที่เราต้องเจอในคั้งใหม่

เราต้องพร้อมที่จารับมัล

ชัวิดคนบางทีมัลก้อโหดร้าย

มั่ยจำเปนที่ใจต้องหมดกำลัง

เคยหกล้มท่าวไหร่ เคยผิดพลั้งยังงัย

จำเอาไว้และเรียนรู้มัล

ก้าวเดินใหม่ด้วยใจเข้ามแข็ง

ความพ่ายแพ้ที่เจอคั้งก่อน

ฝากคำสอนให้เรียนรุ้ไว้

ความผิดหวังอาจมีคั้งใหม่

เราต้องพ้อมที่จารับมัล

เมื่อมันผ่านสั่งฟ้าให้มันสวยงาม

และก็สั่งให้ใจเข้มแข็ง

พายุร้ายสอนให้เข้มแข็ง

ความพ่ายแพ้ต้องเรียนรู้มัล

ความผิดหวังอาจมีคั้งใหม่

เราต้องพ้อมที่จารับมัล

ภัยธรรมชาติ : Oblivious

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้

รูปภาพ - ออบิเวียส (Oblivious) 183494/21 |
แกะโดย วอ
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว
รับไม่ได้ - ออบิเวียส (Oblivious) 86109 |
แกะโดย พี่ต้อมสุดหล่อ
เมื่อ 17 ปีที่แล้ว
อันตราย - ออบิเวียส (Oblivious) 84235/6 |
แกะโดย ิแบงค์
เมื่อ 16 ปีที่แล้ว
negative - ออบิเวียส (Oblivious) 57917/19 |
แกะโดย บอย
เมื่อ 16 ปีที่แล้ว
คนที่อยากฟัง - ออบิเวียส (Oblivious) 43258/10 |
แกะโดย วิน
เมื่อ 16 ปีที่แล้ว
สมน้ำหน้า - อ๊อฟบลิเวียส (oblivious) 32177 |
แกะโดย
เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
บันทึกหน้าต่อไป - ออบิเวียส (Oblivious) 24183/9 |
แกะโดย บอย
เมื่อ 16 ปีที่แล้ว
ภาพสะท้อน - อ็อฟบลิเวียส (Oblivious) 21582/3 |
แกะโดย พี่ต้อมสุดหล่อ
เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
ภัยธรรมชาติ - ออบิเวียส (Oblivious) 21502/10 |
แกะโดย พี่ต้อมสุดหล่อ
เมื่อ 16 ปีที่แล้ว
พูดจริงง่ายกว่า - ออบิเวียส (Oblivious) 20660/1 |
แกะโดย พี่ต้อมสุดหล่อ
เมื่อ 16 ปีที่แล้ว
ทิศตะวันออก - Oblivious 18069 |
แกะโดย บอล
เมื่อ 16 ปีที่แล้ว
ภัยธรรมชาติ - Oblivious (อ๊อบบลิเวียส) 16107/7 |
แกะโดย Love-MCR
เมื่อ 16 ปีที่แล้ว
หัวรุนแรง - ออบิเวียส (Oblivious) 15414/16 |
แกะโดย พี่ต้อมสุดหล่อ
เมื่อ 16 ปีที่แล้ว
Continue - Oblivious ออฟบลิเวียส 15231/6
แกะโดย พี่ต้อมสุดหล่อ
เมื่อ 14 ปีที่แล้ว
หายใจด้วยตัวเอง - อ็อฟบลิเวียส (Oblivious) 14089 |
แกะโดย พี่ต้อมสุดหล่อ
เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
บทลงโทษ - อ็อบบลิเวียส (oblivious) 12478 |
แกะโดย พี่ต้อมสุดหล่อ
เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
ระยะสายตา - อ๊อฟบลิเวียส (Oblivious) 10701 |
แกะโดย พี่ต้อมสุดหล่อ
เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
เหนือความคาดหมาย - อ๊อฟบลิเวียส (oblivious) 10252 |
แกะโดย
เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
บุคคลตัวอย่าง - อ็อบบลิเวียส (Oblivious) 9799 |
แกะโดย พี่ต้อมสุดหล่อ
เมื่อ 13 ปีที่แล้ว
เสียชีพอย่าเสียสัตย์ - อ็อฟบลิเวียส (Oblivious) 8503 |
แกะโดย พี่ต้อมสุดหล่อ
เมื่อ 13 ปีที่แล้ว