เนื้อเพลง เต้ยออนซอน - พรศักดิ์ ส่องแสง

แกะโดย ใบหญ้า
เมื่อ 4 ก.พ.2564,14:24น.
ดู 1021 ครั้ง
แฟนจ๋าใบหน้าสะหล๋อน ๆ  ใจข่อยออนซอนบ่ว่างเว้น หัวใจพี่เต้น เมื่อได้เห็นหน้าเธอ 
ท้ายเบ่อเริ่ม เบอเร่อ พี่หลงรักเธอละเมอเมียงมอง
เห็นเชฟนวลน้อง อยากเป็นเจ้าของเนื้อทองสักคน ๆ

ไผบ่สนกะตามแหล่ว แนวชายอ้ายมักใหญ่ ก้นผู้ได๋กะบ่คือก้นเจ้า ควายเฒ่ากะบ่ปาน
ทรมานใจอ้าย งามหลายเด้อท้ายกะแม่น ก้นแงนแงนพี่แห่งอยากพ้อ เอาเมือล้อผู้เพิ่นเงิง

เปิ่งเซิ่งบ่เบิ่งก็เห็น ๆ งอนงอนเงนเงนโอ้ยบายเล่นได้บ่
ก้นเจ้าเป็นสีงองอ ๆ มาโพดมาพอพี่ขอก่องเข้า ข่อยบ่อยากเว้าของเจ้ามันงอน

ข่อยออนซอนหลายเด้ ออนซอนหลายเด้เอ้เล่เปิ่งเซิ่ง เบิ่งทางหลังขึ้นมาซู่ซ่า ทางหน้าผัดแฮ่งงาม พี่ขอถามแหน่เด้อหล่า นาดำน้อแม่นแล้วไป่ หรือว่าดำแม่นแต่เข้า นาเจ้าแม่นบ่เห็น

เนื้อเย็นไผเป็นเจ้าของ ๆ พี่ขอเมียงมอง ๆ หมายปองสมร
ดูหน้าขนตางอนงอน ข่อยคิดออนซอนสองต่องสองแก้ม พี่อยากจะแย้มสองแก้มบังอร

มาสะออนซอนแก้ม อยากนอนแซมสองแก้มแป่งแซ่ง
หน้าเจ้านวลน้อแม่นเพราะแป้ง ปากเจ้าแดงน้อละแม่นเพราะย้อม
ปอมเด้ แม่นจบขาย โอ้ยท้ายเปิ่งเซิ่ง ท้ายเปิ่งเซิ่ง เหวอเทิงจ้อมลุ่ม
ท้ายเปิ่งเซิ่ง เหวอเทิงจ้อมลุ่ม บ่อนขนซุมซุม ออนซอนเด้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้