เนื้อเพลง เชละนอง - Siliporn Seepaseod

แกะโดย ใบหญ้า
เมื่อ 17 ส.ค.2563,15:19น.
ดู 1317 ครั้ง
                 
เซละนอง ใส่เย็นเห็นปลาลอยล่อง

หมู่ปลาขยอง สัญญาลักษณ์คู่ลำน้ำใส

แก้งตาดน้ำริน ส่งเสียงอ้อยอิ่งพงไพร

เมื่อยามแสงอาทิตย์ต้องใส่

ประกายสีคามงามตา


>>>เซละนอง แห่งนี้เคยมีอดีต

ความหลังฝังจิต ชีวิตฮักตรึงอุรา

ที่ฝั่งสายเซ สองเฮานั่งสบสายตา

ฝากสัมพันธ์สุขสันต์แคมท่า

เมื่อยามนกกาคืนรัง


>>>บ่าวภูไท ลืมไลแล้วบ้อคำเว่า

วันนี้ที่เก่า สาวเผ่ามังกองคอยทาง

เห็นป่าสาลี กระแสลมโชยพัดถั่ง

น้ำใสๆไหลไปหวั่งๆ เหมือนดังคนฮักจากลา


>>>เซละนอง กึกก้องฮ้องชายคืนถิ่น

อย่าลืมแก้งลิ้น น้ำลินบ่อนเฮาเว่าจา

วันนี้แก้งหลวง ยังทวงคำมั่นสัญญา

สาวถิ่นดอย เมื่องนองคองท่า

คนฮักจะมา สร้างสา ช่วยแฮง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้